Participativni proračun

Predlagaj

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna lahko oddaš od 9. do 29. septembra.

Zbirali bomo predloge projektov o porabi 480.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Koper za leto 2020. Vse oddane predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 5.000 in 20.000 € z DDV-jem in ali ustreza drugim predpisanim pogojem iz poziva. Če predlog projekta ustreza vsem predpisanim pogojem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj

Med 21. in 27. oktobrom boš odločal/-a o porabi 480.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Koper.

Vstopi 

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Koper in izvedeni v letu 2020. V tej fazi participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov, postopek implementacije projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.