Participativni proračun

Asfaltiranje občinske ceste v Čupinjah - na vrhu vasi Potok

Anonimno oddan predlog  –  13. 08. 2020  –  Območje 2
  • Prispeva k namenom poziva — spodbuja aktivno participacijo in vključenost občanov, dviga kakovost bivanja v lokalnem okolju, gradi skupnostni pristop in je namenjen splošni javni uporabi.
  • Je takšne narave, da ga bo Mestna občina Koper lahko izpeljala v okviru občinskih zmogljivosti in zakonskih pristojnosti.
  • Ni uvrščen v proračun oz. načrt razvojnih programov občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz javnih razpisov Mestne občine Koper.
  • Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti.